Spoljašnje sile Zemlje – test

Spoljašnje sile Zemlje – test

Test u Word formatu pogledajte na linku ispod.

Спољашње силе Земље – тест

Резултат теста

1. _________ nastaju pri ušćima reka u mora ili jezera.

2. Osnovni rečni erozivni oblici reljefa su:

3. Reke u ravnicama imaju duboke i i uske rečne doline.

4. __________ pokreće vodu u rekama, morima, na kopnu i vetar.

5. Rečna _______ predstavlja mehanički rad rečne vode, pri čemu dolazi do erozije podloge preko koje reka teče.

6. Taloženjem materijala koje su ________ razorili nastaju akumulacioni abrazivni oblici.

7. Uske doline strmih strana su:

8. Neke se brže, a neke sporije razaraju. Iz tog razloga na mestu gde se smenjuje tip stene može doći do formiranja __________, slapova i brzaka.

9. Spoljašnje sile nastaju pod delovanjem:

10. __________ je proces formiranja novih oblika reljefa od erodiranog materijala, pri čemu nastaju akumulativni oblici reljefa.

11. _____ (rečna ostrva) nastaju uglavnom u donjim delovima rečnog toka, na ušćima reka i okukama ili usled prepreke u rečnom koritu – gde god se uspori tok reke.

12. Rečna dolina može biti uže ili šire udubljenje u reljefu.

13. Reljef stvaraju:

14. Reke su najznačajnija spoljašnja sila, jer su rasprostranjene i stalno deluju.

15. Aluvijalne ravni su ravnice uz:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ