Deljivost brojevima 2 i 5 i dekadnim jedinicama – test (5.r.)

Deljivost brojevima 2 i 5 i dekadnim jedinicama – test

Бесплатну онлајн проверу погледајте ОВДЕ

Резултат теста

1. Ostatak pri deljenju brojem 5 je manji od 5.

2. Ako je broj deljiv sa 2 tada broj nije paran.

3. Koji broj pri deljenju sa 5 daje količnik 10 i ostatak 2?

4. Označi dimenzije table koja se može cela prekriti (bez preklapanja i bez šupljina) istim kockicama dimenzije 2x5?

5. Upiši najveću dekadnu jedinicu sa kojom je deljiv broj 1300:
6. Koliko je 0 : 10 ?

7. Sa kojim dekadnim jedinicama je deljiv broj 123 000?

8. Ostatak pri deljenju broja 446 545 324 243 sa 5 je:

9. Sadržaoci broja 10 su:

10. Da li Jasmina može da kupi cipele koje koštaju 14000 dinara koristeći samo novčanice od 2000 dinara?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ