Deljivost brojevima 2 i 5 i dekadnim jedinicama – test (5.r.)

Deljivost brojevima 2 i 5 i dekadnim jedinicama – test

Бесплатну онлајн проверу погледајте ОВДЕ

Резултат теста

1. Ako je broj deljiv sa 2 tada broj nije paran.

2. Sadržaoci broja 10 su:

3. Da li Jasmina može da kupi cipele koje koštaju 14000 dinara koristeći samo novčanice od 2000 dinara?

4. Označi dimenzije table koja se može cela prekriti (bez preklapanja i bez šupljina) istim kockicama dimenzije 2x5?

5. Koji broj pri deljenju sa 5 daje količnik 10 i ostatak 2?
6. Sa kojim dekadnim jedinicama je deljiv broj 123 000?

7. Koliko je 0 : 10 ?

8. Kojim dekadnim jedinicama je deljiv broj 160300?

9. Da li može da se napravi voz dužine 24 kockica koristeći samo nizove kockica prikazane ljubičastom bojom?

10. Koji od navedenih prirodnih brojeva su deljivi sa 5?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ