Пресек и унија скупова (основни ниво)

Пресек и унија скупова (основни ниво)

Подскуп скупа – тест

Скуповне операције (основни ниво)

Резултат теста

1. Унија скупова А и B је:

2. Пресек скупова А и B је:

3. Одредити пресек скупова А = {1, 2, 3, 4} и B = {3, 4, 5}.

4. Одредити унију скупова А = {2, 4, 6} и B = {2, 3, 6, 7}.

5. Дати су скупови А = { x | x ∈ N и 3 ≤ x < 8 } и B = {x | x ∈ N и x је паран}. Одредити скупове А ∪ B.
6. Дати су скупови А = { x | x ∈ N, x < 18 и x је прост број } и B = {x | x ∈ N и x је непаран број прве десетице}. Одредити скупове А ∩ B.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ