Књижевност – тест (прво полугодиште 5. разред)

Књижевност – тест (прво полугодиште 5. разред)

Резултат теста

1. Одреди врсту риме: ''У јулу, плод се на земљу сруши, и шљиви ко да лакне на души. Одскочи крошња увис, ко да је побегла из загушљиве неке одаје.''

2. Главни јунак приповетке Бранка Ћопића жели да дохвати:

3. Означи три одговора који се односе на дело ''Капетан Џон Пиплфокс'':

4. Означи три информације које повезујемо са Антоном Павловичем Чеховом.

5. ''Живот и обичаје народа српског'' написао је:
6. Аутор песме ''Певам дању, певам ноћу'' је:

7. Препознај стилску фигуру. ''Муња грома надиграла.''

8. Из ког дела је наведена реченица? ''Истина је да је мали као биберово зрно, ал' он би мене избавио.''

9. Главни јунак радио-драме Душка Радовића по занимању је:

10. Једно дело не припада народној књижевности. Означи га.
11. Ако се у једној народној новели девојка показала паметнијом, мудријом од цара, она је њега:

12. О ком јунаку је реч? ''Био је наш школски друг, заједно смо свршили основну школу и први разред гимназије. Кад смо прешли у други разред, он је и даље остао у првом, па и одатле га истерали те је отишао у пекарске шегрте.''

13. Означи епске књижевне врсте.

14. Стих од осам слогова назива се:

15. Означи називе књижевних родова:
16. Бранко Радичевић је песму ''Певам дању, певам ноћу'' посветио ћерки:

17. То је кратка лирска песма у којој се даје опис природе (пејзаж). Лирски субјекат песме у њој се не појављује већ се стапа са сликама природе. Како се зове врста лирске песме која је описана?

18. Строфа од два стиха зове се:

19. Дидаскалије су:

20. Одреди књижевну врсту дела ''Аждаја и царев син''.
21. Ако вила зида град за своју децу, у питању је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ