Култура и свакодневни живот старих Римљана II – тест (5.р.)

Култура и свакодневни живот старих Римљана II

Култура и свакодневни живот старих Римљана

1. Симбол старог Рима је:

2. Да ли је школовање у старом Риму било доступно свима на исти начин?

3. Чиме су Римљани допринели побољшању квалитета живота на територијама којима су владали?

4. Мушкарци су преко тунике носили:

5. У ком веку је изграђен колосеум?
6. Римска култура се развијала под утицајем египатске културе.

7. Инсуле су биле вишеспратнице и намењене животу више породица.

8. У самом центру града у старом Риму налазио се _______.

9. И мушкарци и жене у старом Риму носили су тунике до колена.

10. Шта се одржавало у колосеуму?
11. Вергилије је написао еп „Енеида”.

12. ________ су Римљани градили како би величали и чували успомену на истакнуте војсковође.

13. Стари Римљани су били многобошци.

14. Основу исхране у старом Риму чиниле су:

15. На фотографији изнад представљена је ликовна техника:________.
16. На којој фотографији је приказан домус?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста