Култура и свакодневни живот старих Римљана II – тест (5.р.)

Култура и свакодневни живот старих Римљана II

Култура и свакодневни живот старих Римљана

1. И мушкарци и жене у старом Риму носили су тунике до колена.

2. Да ли је школовање у старом Риму било доступно свима на исти начин?

3. Инсуле су биле вишеспратнице и намењене животу више породица.

4. У ком веку је изграђен колосеум?

5. Мушкарци су преко тунике носили:
6. Симбол старог Рима је:

7. ________ су Римљани градили како би величали и чували успомену на истакнуте војсковође.

8. Основу исхране у старом Риму чиниле су:

9. У самом центру града у старом Риму налазио се _______.

10. На којој фотографији је приказан домус?
11. На фотографији изнад представљена је ликовна техника:________.

12. Стари Римљани су били многобошци.

13. Чиме су Римљани допринели побољшању квалитета живота на територијама којима су владали?

14. Римска култура се развијала под утицајем египатске културе.

15. Вергилије је написао еп „Енеида”.
16. Шта се одржавало у колосеуму?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста