Stari Rim – test

Stari Rim – test

Резултат теста

1. Odakle je Hanibal krenuo na Rim.

2. Glavnu ulogu u rimskoj porodici ima:

3. Prema legendi, Rim su spasile guske od naleta:

4. Rim postaje Republika:

5. U vreme republike, na čelu Rima bila su DVA:
6. S rimskim osvajanjima dolazi do nove podjele društva na:

7. Kada je Rim postao republika?

8. Grčki bog Zeus u Rimu bi bio:

9. Ko je bio prvi rimski car?

10. Interese siromašnih Rimljana zastupao je:
11. Tarquniji Oholi je bio

12. Kada je, prema legendi, osnovan Rim?

13. Ko je bio Sula?

14. Ko je osnovao Rim?

15. Hanibal je bio vojskovođa iz
16. Ono što je u Grčkoj bila agora, u Rimu je:

17. Brakovi između patricija i plebejaca bili su dozvoljeni.

18. Najstariji rimski zakoni bili su uklesani na:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ