„Чича Јордан“, Стеван Сремац – тест

„Чича Јордан“, Стеван Сремац – тест

Падежи – тест

Граматика и правопис – тест

Глаголи (глаголски вид, род, инфинитив и презент) – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. Ко је аутор текста "Чича Јордан":

2. Одреди књижевни род дела "Чича Јордан":

3. По књижевној врсти "Чича Јордан" је:

4. Које романе је написао Стеван Сремац (означи 3 тачна одговора):

5. Чича Јордан је имао више занимања, али је највише ценио ова два:
6. Приповетка "Чича Јордан" је исприповедана у:

7. Једини род који је чича Јордан имао био је:

8. "Плаве се шљиве на савијеним тешким бременим гранама, румене се и жуте крушке, сјају јабуке, и плави се пепељасто грожђе испод пожутелог већ лишћа, а поворка дечурлије блене с оне друге стране плота, са сокака, и кокетује, а вода им пљушти на уста." Овај облик приповедања се зове:

9. У приповеци "Чича Јордан" се помиње и пета божија заповест која гласи:

10. У приповеци Стевана Сремца се помиње и једна народна пословица:
11. Шта значи израз имати Аргусово око:

12. Шта значи израз адамско колено:

13. Којем дечаку је овај поход на шљиве била прва крађа:

14. "– Јао, нећу никад више, чича Јордане, пусти ме. Молим те, нећу никад! Само ме сад пусти! – моли га Гиле. – А нећеш, дете! Нећеш! Тако си сваки збори кад види да су тесна посла! Ама неће више чича Јордан да буде луд. – Нећу, богами, више! – моли га Гиле." Овај облик казивања се зове:

15. Како оцењујеш поступак другара према Гилету:
16. У којем би случају позиција била обрнута: чича Јордан би бежао од малих крадљиваца:

17. Чкоља, слива, убаво, старос`, несу, ласно, поцврста, скршиш, пофалим...су речи које називамо:

18. Зашто се деца нису плашила чича Јордана чак ни када их је ухватио на делу:

19. Чега се мали Гиле највише плаши:

20. Приповетка се завршава сценом у којој:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста