Stari istok

Stari istok

Резултат теста

1. Vladar u Egiptu nazivao se ______.

2. Kako se zove građevina na slici?

3. Označi egipatske bogove?

4. Kako su se, kojim redom, smenjivale države u staroj Mesopotamiji?

5. Na slici su:
6. Sfinga ima glavu coveka a telo koje životinje.

7. Država koja je nastala u dolini reke Nil naziva se ________.

8. Izmedju koje dve reke je nastala Mesopotamija?

9. Izmedju koje dve reke je nastala Mesopotamija?

10. Na slici je:
11. Narod u starom Istoku koji je jedini verovao u jednog boga su _____.

12. Нa slici је:

13. Izaberi sve TAČNE odgovore:

14. Pismo se pisalo na glinenim tablicama naziva se ______pismo.

15. Država je na karti је Еgipat.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ