Географија – иницијални тест (6.р.)

Географија – иницијални тест (6.р.)

1. Спољашње силе разарају и односе стеновити материјал. Овај процес се назива:

2. Око Сунца кружи ______ планета.

3. Основни акумулативни еолски облик рељефа је дина.

4. Земљино кретање око Сунца по одређеној путањи назива се:

5. _______ представља замишљену кружну линију која са осом ротације прави угао од 90°.
6. ________ је једина звезда у нашој галаксији која се назива Млечни пут.

7. Хоризонталним покретима долази до набирања стеновитих слојева Земљине коре. Овим процесом настају:

8. Сфера живота која обухвата сва жива бића, од најједноставнијих организама до човека, назива се:

9. Место испод нивоа мора назива се ________.

10. Вегетација има велики утицај на климу.
11. Влажност ваздуха мери се:

12. Утемељивач српске географије био је:

13. Који слој атмосфере је значајан по великој концентрацији гаса озона?

14. У средишту Земље налази се:

15. Главна река са својим притокама чини:
16. Највећи океан по површини је:

17. ________ су уски заливи стрмих страна који залазе дубоко у копно.

18. У области око екватора, у Африци, Јужној Америци и острвима Малајског архипелага заступљена је _______ клима.

19. Који ветар је специфичан за подручје североисточне Србије?

20. Најнижи и најбоље проучен слој атмосфере назива се:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста