Географија – иницијални тест (6.р.)

Географија – иницијални тест (6.р.)

1. Који слој атмосфере је значајан по великој концентрацији гаса озона?

2. Који ветар је специфичан за подручје североисточне Србије?

3. Сфера живота која обухвата сва жива бића, од најједноставнијих организама до човека, назива се:

4. Око Сунца кружи ______ планета.

5. У области око екватора, у Африци, Јужној Америци и острвима Малајског архипелага заступљена је _______ клима.
6. Влажност ваздуха мери се:

7. ________ је једина звезда у нашој галаксији која се назива Млечни пут.

8. Хоризонталним покретима долази до набирања стеновитих слојева Земљине коре. Овим процесом настају:

9. У средишту Земље налази се:

10. Утемељивач српске географије био је:
11. Земљино кретање око Сунца по одређеној путањи назива се:

12. Главна река са својим притокама чини:

13. Спољашње силе разарају и односе стеновити материјал. Овај процес се назива:

14. ________ су уски заливи стрмих страна који залазе дубоко у копно.

15. Вегетација има велики утицај на климу.
16. Највећи океан по површини је:

17. _______ представља замишљену кружну линију која са осом ротације прави угао од 90°.

18. Место испод нивоа мора назива се ________.

19. Основни акумулативни еолски облик рељефа је дина.

20. Најнижи и најбоље проучен слој атмосфере назива се:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста