Dinastija Obrenović – test (7.r.)

Dinastija Obrenović – test

Тест у Ворд формату преузмите ОВДЕ

Резултат теста

1. Ko je osnovao dinastiju Obrenović?

2. Ko je bio poslednji vladar dinastije Obrenović?

3. Ko je bio prvi kralj dinastije Obrenović?

4. Koje godine je Srbija postala kraljevina?

5. Povod za izbijanje srpsko-bugarskog rata bio je:
6. U spoljnoj politici Obrenovići su najviše bili uz:

7. Majka kralja Aleksandra i supruga kralja Milana zvala se:

8. Posle abdikacije kralja Milana državom je vladalo tročlano namesništvo.Tročlano namesništvo činili su:

9. Supruga kralja Aleksandra bila je:

10. Šta je Oktroisani ustav?
11. Kralj Aleksandar i Draga Mašin su imali dva sina.

12. Koje godine je Srbija dobila nezavisnost?

13. Nakon dinastije Obrenović u Srbiji na vlast dolazi dinastija:

14. Koliko puta je knez Mihailo Obrenović vladao Srbijom?

15. Koje godine je počela druga vladavina kneza Mihaila Obrenovića?
16. a kojim državama je knez Mihailo osnovao Balkanski savez?

17. Koje gradove je osmanska vojska napustila 1867.godine na osnovu dogovora kneza Mihaila i Porte?

18. Prvi moderni srpski ustav je _____________ ustav.

19. Vladavina kneza Miloša je bila okarakterisana kao

20. Autor prvog srpskog modernog ustava je _________ Davidović.
21. Kada je ukinut feudalizam u Srbiji?

22. Kako se nazivaju protivnici kneza Miloša?

23. Koji državni organ je prema Turskom ustavu imao trebalo da ograniči kneževu vlast?

24. Kako je Miloš reagovao na donošenje Turskog ustava?

25. Ko je došao na vlast umesto Miloša 1839?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ