Историјски развој српског књижевног језика – тест

Историјски развој српског књижевног језика – тест

Глаголски начини – тест

Изричне, односне, месне и временске реченице – тест

Глаголски прилог прошли – тест

Резултат теста

1. Словени су насељавали Балканско полуострво у

2. Словени су у прапостојбини говорили

3. Словени се деле на:

4. Источнословенској језичкој групи припада:

5. Јужнословенској језичкој групи припада:
6. Западнословенској језичкој групи припада:

7. Лужички Срби живе у

8. Перун је био јужнословенски бог

9. Словени прихватају хришћанство у

10. Солунска браћа која су ширила хришћанство су:
11. Година која означава почетак словенске писмености је

12. Глагољица је настала у

13. Први књижевни језик свих Словена био је

14. Ћирилица је настала у

15. Да ли је старословенски био говорни језик?
16. Маријино јеванђеље је споменик писан

17. Темнићки натпис је споменик писан

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ