„Ропство Јанковић Стојана“ народна епска песма – тест

„Ропство Јанковић Стојана“ народна епска песма – тест

Гласовне промене – тест

Покосовски циклус песама: Диоба Јакшића – тест

Покосовски, хајдучки и ускочки циклус – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Епска песма припада:

2. Одлике епских народних песама јесу:

3. Које одреднице се не односи на епику:

4. Песме о хајдуцима и ускоцима спадају у песме:

5. На основу понуђеног описа препознај народну епску песму. У овој песми опеван је јунак који се вратио из дугогодишњег ропства и затекао мајку која тугује у винограду и просиоце у дому. Мудро је решио насталу ситуацију и успео је да сачува своју породицу.
6. Ком циклусу припада песма Ропство Јанковић Стојана?

7. Ко први препознаје Стојана?

8. Која осећања су повезала Стојанову мајку, сестру и супругу?

9. Која је стилска фигура уочљива у песми коју Стојан пева? "Вила гњездо тица ластавица, Вила га за девет година, А јутрос га поче да развија; Долети јој сив-зелен соколе Од столице цара честитога, Па јој не да гњездо да развија."

10. Који лутајући мотив је присутан у песми?
11. Коју стилску фигуру запажаш у стиху: Ој, Стојане, јабуко од злата?

12. Коју метафору мајка употребљава за Јелу?

13. У чему је разлика између Одисеја и Стојана?

14. Коју стилску фигуру запажаш у Стојановој песми о птици ластавици и зеленом соколу?

15. Коју стилску фигуру препознајеш у стиховима: Ласно ћемо ми за ваше благо,/Ласно ћемо ако јесмо људи?
16. Где је смештена радња песме?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ