Primena proporcije – test

Test u Word formatu preuzmite na linku ispod (nastavni listić).

Primena proporcije – test

Процентни рачун и његова примена (основни ниво)- тест

Резултат теста

1. Bor visine 12 m baca senku dužine 16 m. Koliku senku baca bor visine 18 ?

2. Koliko je stvarno rastojanje između dva mesta ako na karti razmere1:25000 rastojanje između dva mesta iznosi 10 cm.

3. U podrumu je vino koje treba flaširati. Ako je za to vino potrebno 36 boca od 0,75 l, koliko boca od 1l je potrebno za istu količinu vina?

4. U jednom odeljenju ima 28 učenika. Ako se broj dečaka i broj devojčica odnosi kao 3 : 4, koliko u tom odeljenju ima dečaka, a koliko devojčica?

5. Cena haljine je 3200 dinara. Koliko će koštati haljina ako poskupi za 15%?
6. Posle poskupljenja od 20% cena benzina je 90 dinara. Kolika je bila cena benzina pre poskupljenja?

7. ko je cena džempera snižena sa 2400 dinara na 1560 dinara, izračunaj koliko procenta iznosi sniženje.

8. Bazen napune dve jednake slavine za 18 sati. Koliko je vremena potrebno da 3 takve slavine napune bazen?

9. Vozeći brzinom od 60km/h, Marko je četiri sata vozio od mesta A do mesta B. Kojom brzinom bi morao voziti da bi isti put prešao za 3 h?

10. Nagrada radniku po jednom času od 6.500 dinara poraste na 7.020 dinara. Koliko je to u procentima?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ