Mašinski materijali – Test za 7. Razred

Резултат теста

1. Hemijski elementi u čistom stanje, i metali i nemetali, obično nemaju zadovoljavajuće osobine (fizičke, hemijske, tehnološke, mehaničke).

2. Mešavine raznih metala, ili metala sa nemetalima, nazivaju se:

3. Vrste materijala:

4. Najzastupljeniji mašinski materijali su:

5. Metali imaju strukturu kristalne rešetke i zato su dobri provodnici toplote i električne struje.
6. Metali se ne mogu plastično deformisati.

7. Označite tačne tvrdnje.

8. Reč legura znači mešavina.

9. Čelik je:

10. Bez proizvoda od čelika nema ni savremenog sveta, ni savremene industrije, ni savremene arhitekture.
11. Oznaka za čelik je:

12. Oznaka za ugljenik je:

13. Livovi i čelici nisu isti materijali.

14. Ako ugljenika ima preko 2,14% u leguri sa gvožđem dobijaju se legure koje se zovu:

15. Označi sledeće legure:
16. Po hemijskom sastavu čelici se dele:

17. Legirani čelici su najkvalitetniji i najskuplji čelici.

18. Obojeni metali su metali specifične obojenosti i dele se na:

19. Teški metali su:

20. Označi tačne tvrdnje:
21. Bronza je legura bakra sa bilo kojim legirajućim elementom sem cinka, u kojoj bakra ima najmanje 60%.

22. Metal svetlo bele, srebrnkaste boje, i kao i bakar, ima osobinu da je vrlo mek, ali je odličan provodnik, pa se najviše koristi za izradu električnih provodnika to je:

23. Goriva su materijali koji ne mogu sagorevati.

24. Pogonski materijali su:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ