Biodiverzitet i život u ekosistemu – test (7.r.)

Biodiverzitet i život u ekosistemu

Тест у ПДФ форми преузмите ОВДЕ

1. Biodiverzitet ili biološka _______ života na Zemlji.

2. _________ predstavlja skup jedinki iste vrste koje žive na zajedničkom staništu, međusobno se ukrštaju i daju plodno potomstvo.

3. Na svetu ima oko:

4. ________ je promenljivost određenih osobina ili dimenzija.

5. ________ favorizuje jedinke sa zdravim genetskim kombinacijama koje omogućavaju opstanak i preživljavanje vrste.
6. U čemu se ogleda značaj biodiverziteta za čoveka?

7. Ex-situ zaštita predstavlja zaštitu biodiverziteta:

8. Nepravilno odlaganje radioaktivnog otpada ima negativan uticaj na biodiverzitet.

9. U okviru vodenih ekosistema razlikujemo:

10. Ugrožavanje biodiverziteta podrazumeva:
11. Genetički diverzitet predstavlja raznovrsnost određenu ________.

12. Svaki organizam ima jedinstvenu i neponovljivu kombinaciju gena.

13. Abiotički ekološki faktori su:

14. Koliko je (otprilike) do danas vrsta opisano?

15. Specijski diverzitet predstavlja raznolikost u:
16. _______ predstavlja zaštitu biodiverziteta u prirodnom okruženju.

17. Idući od polova ka ekvatoru prvi biom je:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста

70