Политичка подела и привреда Англоамерике

Политичка подела и привреда Англоамерике

1. Најпознатији центар високе технологије назива се _______ долина и налази се у Калифорнији.

2. Главни град Канаде је:

3. У привредном погледу водеће светске државе су:

4. Градови САД и Канаде су грађени плански.

5. Северни делови Атлантика богати су:
6. Да ли је саобраћај добро развијен?

7. Најдужа река Северне Америке је:

8. Који је други службени језик у Канади, уз енглески?

9. Открићем Америке, у Европу су пренете биљне врсте као што су:

10. Сједињене Америчке Државе су федерација од:
11. На источној обали се налазе:

12. Како се назива први национални парк на свету?

13. САД и Канада се налазе у _________ фази.

14. Канада је држава са ______ бројем становника.

15. Канада је ______ шумама.
16. Најмањи проценат радне снаге је у:

17. Секундарни и терцијарни сектор запошљавају _______ проценат радне снаге.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста