Сила трења – тест

Сила трења – тест

Резултат теста

1. Шта је трење?

2. Који одговор је тачан?

3. Сила трења клизања је:

4. Сила трења мировања је:

5. Сила трења котрљања је:
6. Коефицијент трења (μ) ...

7. Сила трења ...

8. Формулом Ft= μ ∙ m ∙ g израчунава се сила трења тела...

9. При кретању тела кроз течности и гасове јављају се силе отпора средине. Које тврђење је тачно?

10. Тело масе 40 kg креће се по хоризонталној подлози. Колика је сила трења између додирних површина тела и подлоге ако коефицијент трења има вредност 0,8?
11. На дрвени квадар масе 1200 g, који се креће по хоризонталној подлози, делује сила трења од 3 N. Колика ће сила трења деловати на квадар ако на њега ставимо тег од 500 g?

12. Када књига масе 400 g клизи по хоризонталном столу, на њу делује сила трења од 0.5 N. Колики је коефицијент трња између стола и књиге?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ