Деоба ћелија – тест за 8. разред

Деоба ћелија – тест за 8. разред

Сличну проверу у Word формату преузмите на линку испод.

Деоба ћелија – тест за 8. разред

Резултат теста

1. На слици је приказана једна фаза митозе. Која?

2. Фаза митозе у току које нестаје једрова мембрана и једарце, назива се:

3. Колико хромозома имају јајне ћелије?

4. На крају мејозе настају:

5. ДНК молекули се дуплирају у

6. Колико пари хомологих хромозома се налази у телесним ћелијама човека?

7. Фаза митозе у току које се раздвајају сестринске хроматиде и путују ка супротник половима ћелије, назива се:

8. Бактерије се размножавају:

9. Ћелијска деоба у току које настају полне ћелије назива се:

10. Изабери правилно поређане фазе митозе:

11. Колико хромозома садржи кариотип човека?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ