Деоба ћелија – тест за 8. разред

Деоба ћелија – тест за 8. разред

Сличну проверу у Word формату преузмите на линку испод.

Деоба ћелија – тест за 8. разред

Резултат теста

1. Ћелијска деоба у току које настају полне ћелије назива се:

2. Фаза митозе у току које се раздвајају сестринске хроматиде и путују ка супротник половима ћелије, назива се:

3. Фаза митозе у току које нестаје једрова мембрана и једарце, назива се:

4. Изабери правилно поређане фазе митозе:

5. На крају мејозе настају:
6. На слици је приказана једна фаза митозе. Која?

7. Колико хромозома садржи кариотип човека?

8. Колико пари хомологих хромозома се налази у телесним ћелијама човека?

9. Колико хромозома имају јајне ћелије?

10. ДНК молекули се дуплирају у
11. Бактерије се размножавају:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ