Положај и природне одлике Јужне Америке II

Положај и природне одлике Јужне Америке II

1. У карактеристичан животињски свет Јужне Америке спада:

2. Пустиња Атакама важи за најсушније место на планети Земљи.

3. Највећа река Јужне Америке је:

4. Како се назива највеће језеро Јужне Америке?

5. Како се назива највећа пустиња у Јужној Америци?
6. Јужно и северно од појаса екваторијалне климе заступљена је:

7. На подручју Амазоније заступљена је:

8. На Андима живи:

9. Око 95% територије континента припада:

10. На подручју Амазоније заступљени су:
11. Која од наведених река се улива у Карипско море?

12. Највиши водопад на свету је:

13. Лева притока Паране је река:

14. Како се називају саване заступљене на Бразилској висоравни?

15. Највећа тропска мочвара на свету је:
16. У највишим деловима Анда заступљена је:

17. Шта утиче на климу Јужне Америке?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста