Животно и радно окружење – тест

Животно и радно окружење – тест

Резултат теста

1. Друга индустријска револуција највише се везује за почетак искоришћавања нафте и електричне струје

2. Од краја XVIII до средине XIX је период конструисања првих сложених машина, у кратком временском периоду и назива се друга индустријска револуција

3. Механизам подразумева систем међусобно повезаних тела, која омогућавају да кретање једног тела изазове кретање осталих тела у систему

4. Аутобуси, авиони, бродови и возови су машине:

5. Копнени саобраћај дели се на:
6. Први лет авионом 1903. године остварила су браћа __________.

7. На слици је:

8. Прву парну локомотиву усавршио је:

9. Дизалице, транспортне траке, пужни транспортери су машине:

10. . Прва железничка пруга саграђена је у:
11. Управљање аутомобилом остварујемо помоћу волана и

12. На слици је приказан:

13. Обртно кретање од мењача до диференцијала преноси:

14. Машине унутрашњег транспорта деле се на машине прекидног и машине непрекидног транспорта

15. Дизалице се деле на:
16. Какав погон имају виљушкари?

17. На слици је:

18. У алтернативне изворе енергије спадају:

19. Станице на којима се формира железничка композиција, називају се ранжирне станице.

20. Очувањем и заштитом животне средине бави се _____________.
21. ттттт

https://youtube.com/watch?v=1ylEykjIZF0+title%3DYouTube+video+player+frameborder%3D0+allow%3Daccelerometer%3B+autoplay%3B+clipboard-write%3B+encrypted-media%3B+gyroscope%3B+picture-in-picture+allowfullscreen

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ