Месна вредност цифре. Бројеви већи од милион – кратка провера

Месна вредност цифре. Бројеви већи од милион – кратка провера

Резултат теста

1. У броју 4 502 427 896 одреди цифру која се налази на месту ЈХ.

2. У броју 653 798 одреди цифру која се налази на месту СХ.

3. Која цифра се налази на месту СХ у броју 24 675 312?

4. Која цифра се налази на месту JМ у броју 8 910 567 312?

5. Напиши број који одговара датом запису: 8СХ 7ДХ 2Х 8С 3Д 1Ј
6. Напиши број који одговара датом запису: 8СХ 7Д

7. Коју месну вредност има цифра 4 у датом броју: 6 582 483 718?

8. Напиши цифрама број: осам милиона петсто осам хиљада триста двадесет

9. Напиши речима дати број: 12 000 003

10. Број 34 205 765 је већи од броја 340 205 765?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ