Проста и сложена реченица – тест (4.р.)

Проста и сложена реченица – тест (4.р.)

Резултат теста

1. Реченица је низ речи (или само једна реч) којим се исказује нека порука. У писању се обележава на почетку великим словом, а на крају тачком, упитником или узвичником.

2. Реченица може да има 5 чланова (служби, функција): • Субјекат • Предикат • Објекат • Атрибут • Прилошке одредбе

3. Главни чланови реченице су _________ и предикат.

4. Реченице се по саставу деле на:

5. Просте непроширене реченице
6. Просте проширене имају

7. Сложене реченице

8. Истакнутим субјектима у реченицама и одреди врсту речи која им служи.

9. Подвуци предикате у реченицама: Јасмина одлично говори енглески, игра балет и зна математику.

10. Одреди врсту истакнутих реченичних чланова: Ја сам У ГРАД дошла у скромним хаљинама јер сам се до тада прилагођавала деци НА СЕЛУ.
11. Одреди врсту истакнутих реченичних чланова: Тај жбун ОД АЛГИ је ПРЕ НЕКОЛИКО ГОДИНА нанела вода.

12. Означи тачан одговор:

13. Кад руча, Марко се одмара. Ова реченица је

14. Наш народ је маштао и тако су настале прелепе песме и приче. Ова реченица је

15. Лирске обредне песме прослављају природу. Ова реченица је
16. Избаци реченицу - уљеза:

17. Означи тачне одговоре.

18. Одреди врсту истакнуте реченице у следећој шали: Миш и слон прелазе преко моста и миш каже: - У, АЛА СМО ГА УЗДРМАЛИ !

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ