Управни говор – тест

Управни говор

Резултат теста

1. У којој реченици се јавља трећи модел управног говора?

2. Означи реченицу у којој је правилно написан управни говор.

3. Дата реченица правилно написана у 3. моделу управног говора је:

4. Спој управни говор са пишчевим речима.„Деда Тришо, улови ми миша!”,

5. Правилно написана дата реченица у 1. моделу управног говора је:
6. Реченицу из неуправног говора пребаци у 2. модел управног говора.Учитељица је рекла да паљиво слушамо на часу.

7. Kojи интерпункцијски знак недостаје да би дата реченица била исправно написана у 3. моделу управног говора?

8. Реченицу из неуправног говора пребаци у 3. модел управног говора.

9. У датој реченици управни говор је:

10. У приказаној реченици пишчеве речи су:
11. Реченица у којој је управни говор на крају реченице је:

12. Реченица написана у управном говору је:

13. Правилно написана реченица је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ