Граматика, 5.р. (годишња провера, тест 1)

Граматика, 5.р. (годишња провера, тест 1)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. У којој реченици опажаш прилошку одредбу за место:

2. Која реч није предлог:

3. Сви смо учили из Мајине СВЕСКЕ. Наглашеној именици одреди врсту, род, број и падеж:

4. Означи само глаголе свршеног вида:

5. Рекао је сам себи да ју више неће ни погледати и да њих двоје немају више шта да траже у пријатељском односу. Колико има личних заменица у датом примеру:

6. У којем су примеру личне заменице правилно употребљене:

7. Како гласи граматичка основа именице ЈЕЗЕРО:

8. Један од наведених глагола није прелазан - означи га:

9. У којем примеру је именица СНЕГ употребљена у генитиву:

10. Бројна именица није:

11. СТИЋИ, перфекат, 1. лице множине, женски род:

12. Инфинитивна основа глагола ЗАТРЕСТИ гласи:

13. Који придев није градивни:

14. Правилни облици презента глагола у трећем лицу множине су:

15. Који број није правилно употребљен:

16. У којој реченици облик футура није правилно употребљен:

17. Означи именицу која није збирна:

18. Означи месни прилог:

19. У којој реченици је група речи МАЛИ ПРЕДАХ у функцији субјекта:

20. Која компарација придева није тачна:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста