Граматика, 5.р. (годишња провера, тест 1)

Граматика, 5.р. (годишња провера, тест 1)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. У којој реченици облик футура није правилно употребљен:

2. Означи месни прилог:

3. У којем примеру је именица СНЕГ употребљена у генитиву:

4. Правилни облици презента глагола у трећем лицу множине су:

5. Која реч није предлог:
6. Означи именицу која није збирна:

7. Бројна именица није:

8. Означи само глаголе свршеног вида:

9. Која компарација придева није тачна:

10. Сви смо учили из Мајине СВЕСКЕ. Наглашеној именици одреди врсту, род, број и падеж:
11. У којој реченици је група речи МАЛИ ПРЕДАХ у функцији субјекта:

12. Инфинитивна основа глагола ЗАТРЕСТИ гласи:

13. СТИЋИ, перфекат, 1. лице множине, женски род:

14. Како гласи граматичка основа именице ЈЕЗЕРО:

15. Један од наведених глагола није прелазан - означи га:
16. Који број није правилно употребљен:

17. У којој реченици опажаш прилошку одредбу за место:

18. Који придев није градивни:

19. Рекао је сам себи да ју више неће ни погледати и да њих двоје немају више шта да траже у пријатељском односу. Колико има личних заменица у датом примеру:

20. У којем су примеру личне заменице правилно употребљене:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста