Придеви – тест

Придеви – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Из датог низа придева препиши онај који му не припада по значењу: задњи, горњи, леви десни, предњи, овдашњи, мали

2. Допуни реченицу одговарајућим обликом компаратива или суперлатива подвученог глагола: Јоца је висок, али је Стефан ___________ од њега.

3. Из следеће реченице препиши три придева у суперлативу: Три пута воде до знања: пут размишљања - то је најплеменитији пут, пут имитације - то је најлакши пут и пут искуства - то је најгорчи пут.

4. Напиши падеж подвученог придева: Жил Верн је писао НАУЧНОФАНТАСТИЧНЕ романе.

5. Означи из датог низа препиши само она два која могу да се пореде: јесењи, пријатан, ноћни, средњи, мамин, јасан, учитељев

6. Допуни реченицу одговарајућим обликом истакнутог придева: Могу рећи да ми је соба сад ЧИСТА, али кад је будем усисала новим усисивачем, биће још____________ него сад.

7. Напиши придев ЛЕП у одговарајућем облику тако да се слаже са датом именицом: ___________реч

8. Ако придев у мушком роду гласи СЛАДАК, напиши како ће гласити у женском.

9. Допуни реченицу одговарајућим обликом придева воштани: Морам да купим ____________ бојице.

10. Препиши из датог низа два придева који компаратив граде наставком -ји: тврдоглав, уморан, весео, смео, груб, познат, бесан

11. Допуни реченицу одговарајућим обликом истакнутог придева: Зелене папричице су ЉУТЕ, али црвене су много ___________ од зелених.

12. Из следећег низа придева препиши реч која ту не припада: хладан, лед, топао, вредан, стар, нов, лак, тежак

13. Напиши како гласи суперлатив придева ГОРАК.

14. Допуни реченицу одговарајућим обликом истакнутог придева: Панталоне су ми ТЕСНЕ, али сукња ми је _______ од њих.

15. Означи реченицу у којој је употребљен правилан облик компаратива придева висок.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ