Придеви – тест

Придеви – тест

„Певам дању, певам ноћу“ – тест

Лирика – тест (пети разред)

Преткосовски циклус песама: Свети Саво – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Из следећег низа придева препиши реч која ту не припада: велики, добар, леп, мали, срећан, игралиште, млад, здрав

2. Из датог низа придева препиши онај који му не припада по значењу: јучерашњи, данашњи, садашњи, метални, прошлогодишњи, јутарњи, вечерњи

3. Допуни реченицу одговарајућим обликом компаратива или суперлатива подвученог глагола: Понекад краставац остави горак укус у устима, али плави патлиџан може да буде још ___________ од краставца.

4. Напиши придев ЛЕП у одговарајућем облику тако да се слаже са датом именицом: ___________ име

5. Означи из реченице два описна придева: На десној обали Дунава, на високој и неприступачној стени, налази се Голубачки град.

6. Допуни реченицу одговарајућим обликом истакнутог придева: Панталоне су ми ТЕСНЕ, али сукња ми је _______ од њих.

7. Напиши придев ЛЕП у одговарајућем облику тако да се слаже са датом именицом: ___________ поклон

8. Допуни реченицу придевом и именицом у загради тако што ћеш их ставити у одговарајући падеж: Добили смо много писама од својих __________________ (ВЕРНИ ГЛЕДАЛАЦ).

9. Напиши падеж подвученог придева: Жил Верн је писао НАУЧНОФАНТАСТИЧНЕ романе.

10. Повежи придев са одговарајућим значењем: братовљев

11. Напиши како гласи суперлатив придева ГОРАК.

12. Допуни реченицу одговарајућим обликом истакнутог придева: Могу рећи да ми је соба сад ЧИСТА, али кад је будем усисала новим усисивачем, биће још____________ него сад.

13. Ако придев у мушком роду гласи СЛАДАК, напиши како ће гласити у женском.

14. Допуни реченицу одговарајућим обликом истакнутог придева: Зелене папричице су ЉУТЕ, али црвене су много ___________ од зелених.

15. Напиши како гласи основни облик истакнутог придева у компаративу: Похвала добре људе чини БОЉИМ, а рђаве људе горим.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ