Придеви – тест

Придеви – тест

„Певам дању, певам ноћу“ – тест

Лирика – тест (пети разред)

Преткосовски циклус песама: Свети Саво – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Означи придеве (има их два).

2. Допуни реченицу одговарајућим обликом истакнутог придева: Зелене папричице су ЉУТЕ, али црвене су много ___________ од зелених.

3. Напиши придев ЛЕП у одговарајућем облику тако да се слаже са датом именицом: ___________ име

4. Означи из реченице два описна придева: На десној обали Дунава, на високој и неприступачној стени, налази се Голубачки град.

5. Напиши како гласи основни облик истакнутог придева у компаративу: Похвала добре људе чини бољим, а рђаве људе ГОРИМ.
6. Напиши придев ЛЕП у одговарајућем облику тако да се слаже са датом именицом: ___________реч

7. Означи реченицу у којој је употребљен правилан облик компаратива придева висок.

8. Из датог низа придева препиши онај који му не припада по значењу: јучерашњи, данашњи, садашњи, метални, прошлогодишњи, јутарњи, вечерњи

9. Из следећег низа придева препиши реч која ту не припада: велики, добар, леп, мали, срећан, игралиште, млад, здрав

10. Повежи придев са одговарајућим значењем: љубичасти
11. Препиши из датог низа два придева који компаратив граде наставком -ји: тврдоглав, уморан, весео, смео, груб, познат, бесан

12. Напиши како гласи основни облик истакнутог придева у компаративу: Похвала добре људе чини БОЉИМ, а рђаве људе горим.

13. Означи две реченице у којима су правилно употребљени придеви у компаративу и суперлативу.

14. Из следеће реченице препиши три придева у суперлативу: Три пута воде до знања: пут размишљања - то је најплеменитији пут, пут имитације - то је најлакши пут и пут искуства - то је најгорчи пут.

15. Означи род истакнутог придева. Жил Верн је писао НАУЧНОФАНТАСТИЧНЕ романе.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ