Технологија обраде и прераде дрвета – тест (5.р.)

Технологија обраде и прераде дрвета

Prirodni resursi na zemlji: Energija i materijali – Test za 5. Razred

Upravljanje otpadom (reciklaža, zaštita životne sredine) – Test za 5. Razred

Vrste, svojstva i primena prirodnih materijala – Test za 5. Razred

Резултат теста

1. Скица је цртеж који се црта ______, без употребе лењира и троуглова.

2. Дрво је природан материјал?

3. Делови дрвета су?

4. Дрво има широку примену:

5. Означи све што спада у природне материјале:
6. У попречном пресеку стабла видимо:

7. Естетски изглед дрвета обухвата:

8. У резану грађу спадају:

9. Од омотача дрвета добија се целулоза која се употребљава за добијање папира?

10. Фурнири су танки слојеви:
11. Шперплоча се добија:

12. Које особине дрвета омогућавају да се оно може прерађивати и механичким поступцима?

13. Како се назива механичко својство дрвета да пружа отпор при обради?

14. Машина за обраду дрвета у стругарама назива се?

15. Коју врсту линија користимо за цртање: невидљивих (заклоњених) ивица предмета ___________линију
16. За цртање видљивих ивица (контуре) предмета, користи се_________________линија.

17. а цртање оса симетрије (симетрала) предмета користи се танка црта тачка црта.

18. За цртање котних линија и линија шрафуре предмета користи се испрекидана дебела линија.

19. За цртање места пресека или скраћења на техничком цртежу, користи се:

20. Шта означава први, а шта други број у размери? Први број у размери представља:
21. Шта означава први, а шта други број у размери? Други број у размери представља:

22. 1:2 је пример размере за:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ