Izlučivanje

1. Kada nam je toplo i kada nam se organizam pregreva, naša koža izlučuje tečnost za rashlađivanje. Ta tečnost je ____.

2. Biljke se mogu osloboditi štetnih i suvišnih materija i odbacivanjem listova.

3. Jednoćelijski organizmi izlučuju štetne materije preko:

4. _______ je izbacivanje štetnih i suvišnih materija koje nastaju kao posledica životnih procesa organizma.

5. Transpiracijom se voda odaje u vidu vodene ____.

6. Bez stalne transpiracije biljka ne bi mogla da održava protok vode od korena ka listovima.

7. Protisti izlučuju štetne materije preko:

8. Koje procese biljke obavljaju pomoću stoma?

9. Koja tečnost nastaje kao rezultat rada bubrega?

10. Kod sunđera i dupljara se štetne materije izlučuju:

11. Transpiracija u velikoj meri pomaže ______ biljke.

12. Tokom izdisaja, osim ugljen-dioksida izlučujemo i ______.

13. Šta utiče na zatvaranje stoma?

14. Najveći deo mokraće čini _______.

15. Nagomilavanje štetnih supstanci dovodi do poremećaja u organizmu i smrti.

16. Sistem organa za izlučivanje čine:

17. Biljke transpiraciju vrše kroz ______.

18. Da li vodena para izlučena transpiracijom učestvuje u kruženju vode na Zemlji?

19. Razmena materija obuhvata:

20. Da li biljke mogu da zatvore stome?

21. Stome su više otvorene tokom ______.

22. Kod čoveka u procesu izlučivanja učestvuju:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста