Izlučivanje – test (5.r.)

Izlučivanje

Kretanje, mišići

Излучивање, Реакције на дражи, Кретање – мишићи

1. Sistem organa za izlučivanje čine:

2. Kod sunđera i dupljara se štetne materije izlučuju:

3. Kada nam je toplo i kada nam se organizam pregreva, naša koža izlučuje tečnost za rashlađivanje. Ta tečnost je ____.

4. Transpiracijom se voda odaje u vidu vodene ____.

5. Biljke transpiraciju vrše kroz ______.
6. Transpiracija u velikoj meri pomaže ______ biljke.

7. Šta utiče na zatvaranje stoma?

8. Da li biljke mogu da zatvore stome?

9. Bez stalne transpiracije biljka ne bi mogla da održava protok vode od korena ka listovima.

10. Jednoćelijski organizmi izlučuju štetne materije preko:
11. _______ je izbacivanje štetnih i suvišnih materija koje nastaju kao posledica životnih procesa organizma.

12. Nagomilavanje štetnih supstanci dovodi do poremećaja u organizmu i smrti.

13. Kod čoveka u procesu izlučivanja učestvuju:

14. Koje procese biljke obavljaju pomoću stoma?

15. Najveći deo mokraće čini _______.
16. Stome su više otvorene tokom ______.

17. Biljke se mogu osloboditi štetnih i suvišnih materija i odbacivanjem listova.

18. Tokom izdisaja, osim ugljen-dioksida izlučujemo i ______.

19. Protisti izlučuju štetne materije preko:

20. Razmena materija obuhvata:
21. Da li vodena para izlučena transpiracijom učestvuje u kruženju vode na Zemlji?

22. Koja tečnost nastaje kao rezultat rada bubrega?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста