Izlučivanje – test (5.r.)

Izlučivanje

Kretanje, mišići

Излучивање, Реакције на дражи, Кретање – мишићи

1. Da li vodena para izlučena transpiracijom učestvuje u kruženju vode na Zemlji?

2. Najveći deo mokraće čini _______.

3. Kod čoveka u procesu izlučivanja učestvuju:

4. Protisti izlučuju štetne materije preko:

5. Transpiracija u velikoj meri pomaže ______ biljke.
6. Kod sunđera i dupljara se štetne materije izlučuju:

7. Šta utiče na zatvaranje stoma?

8. _______ je izbacivanje štetnih i suvišnih materija koje nastaju kao posledica životnih procesa organizma.

9. Biljke transpiraciju vrše kroz ______.

10. Koja tečnost nastaje kao rezultat rada bubrega?
11. Tokom izdisaja, osim ugljen-dioksida izlučujemo i ______.

12. Jednoćelijski organizmi izlučuju štetne materije preko:

13. Transpiracijom se voda odaje u vidu vodene ____.

14. Da li biljke mogu da zatvore stome?

15. Biljke se mogu osloboditi štetnih i suvišnih materija i odbacivanjem listova.
16. Razmena materija obuhvata:

17. Kada nam je toplo i kada nam se organizam pregreva, naša koža izlučuje tečnost za rashlađivanje. Ta tečnost je ____.

18. Sistem organa za izlučivanje čine:

19. Nagomilavanje štetnih supstanci dovodi do poremećaja u organizmu i smrti.

20. Bez stalne transpiracije biljka ne bi mogla da održava protok vode od korena ka listovima.
21. Koje procese biljke obavljaju pomoću stoma?

22. Stome su više otvorene tokom ______.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста