Глаголски облици – тест (5.р.)

Глаголски облици – тест

Врсте речи – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. У примеру „Пре неки дан сам урадио квиз” употребљен је:

2. Друго лице једнине презента глагола „хтети” (ненаглашени облик) је:

3. Футур спада у неличне глаголске облике.

4. Радни глаголски придев је лични глаголски облик.

5. Глагол који се користи за грађење футура је:
6. Глаголски облик којим се изриче радња која се дешава у тренутку говорења је:

7. Друго лице множине презента глагола „носити” је:

8. Перфекат спада у личне глаголске облике.

9. Презентска основа глагола „бојити” је:

10. Обележити глаголске облике у инфинитиву:
11. Инфинитивна основна глагола „пазити” је:

12. Друго лице једнине перфекта мушког рода глагола „расти” гласи:

13. Перфекат се гради од:

14. Допуни реченицу одговарајућим обликом перфекта „Јована __________(вратити) из Будимпеште.”

15. Презентска основа глагола „донети” је:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ