Глаголски облици – тест (5.р.)

Глаголски облици – тест

Врсте речи – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Обележити глаголске облике у инфинитиву:

2. Презентска основа глагола „бојити” је:

3. Презентска основа глагола „донети” је:

4. У примеру „Пре неки дан сам урадио квиз” употребљен је:

5. Друго лице множине презента глагола „носити” је:

6. Издвој глаголе у облику футура:

7. Инфинитивна основа глагола „истраживати” је:

8. Перфекат спада у личне глаголске облике.

9. Изабери облике радног глаголског придева:

10. Инфинитивна основна глагола „пазити” је:

11. Радни глаголски придев је лични глаголски облик.

12. Перфекат се гради од:

13. Инфинитивна основа глагола „пронаћи” је:

14. Треће лице једнине презента глагола „јесам” (наглашени облик) гласи:

15. Футур спада у неличне глаголске облике.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ