Глаголи – тест (5. и 6. разред)

Глаголи – тест

Падежи – тест

Реченични чланови – тест

Падежи – основни ниво

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Означи лице и број обележеном глаголу. СТИГЛИ СМО на време.

2. Одреди лице и број означеном футуру I. НАПИСАЋЕ најбоље радове ако буду радили заједно.

3. Означи од чега се гради перфекат. УШАО САМ

4. Означи назив обележеног дела футура I. Доћи ЋЕМО на време.

5. Означи службу обележеном глаголу. СТИДЕЋИ СЕ свог поступка никоме се није јавио.
6. Означи лице и број обележеном глаголу. ДОНЕЋУ вам трешње.

7. У низу глагола означи свршене глаголе.

8. Означи глаголски облик који нема лице. Постали смо прваци на такмичењу победивши најјачу екипу.

9. У низу глагола означи непрелазне глаголе.

10. Означи инфинитивну основу глагола ДОЋИ.
11. Глаголски вид одређује глаголе према…

12. Уз прелазне глаголе може да стоји…

13. Означи глаголски род обележеном глаголу. Данас СЕ ОКУПАО у језеру.

14. Означи наставке за инфинитив.

15. Глаголски род одређује глаголе према…
16. Означи облик 2. лица једнине у презенту глагола СЕДЕТИ.

17. Означи назив обележеног дела футура I. ДОЋИ ћемо на време.

18. Обележи број предиката у перфекту. Када се вратио у домовину, начелник Адмиралитета понудио му је своју кћер за жену.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ