Глаголи – тест (5. и 6. разред)

Глаголи – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Означи лице и број обележеном глаголу. ДОНЕЋУ вам трешње.

2. Означи глаголски род обележеном глаголу. Данас СЕ ОКУПАО у језеру.

3. Означи правилно написан облик футура I.

4. Глаголски вид одређује глаголе према…

5. Означи назив обележеног дела футура I. Доћи ЋЕМО на време.

6. У низу глагола означи несвршене глаголе.

7. Глаголски род одређује глаголе према…

8. Означи назив обележеног дела футура I. ДОЋИ ћемо на време.

9. Означи службу обележеном глаголу. СТИДЕЋИ СЕ свог поступка никоме се није јавио.

10. У низу глагола означи непрелазне глаголе.

11. Уз прелазне глаголе може да стоји…

12. Означи облик 2. лица једнине у презенту глагола СЕДЕТИ.

13. Означи лице и број обележеном глаголу. СТИГЛИ СМО на време.

14. Означи презентску основу глагола ПИСАТИ.

15. Обележи број предиката у перфекту. Када се вратио у домовину, начелник Адмиралитета понудио му је своју кћер за жену.

16. Крњи перфекат је перфекат без…

17. Означи као се гради инфинитив.

18. Означи 2. лице множине футура I сложен облик глагола ДОНЕТИ.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ