Глаголи – тест (5. и 6. разред)

Глаголи – тест

Падежи – тест

Реченични чланови – тест

Падежи – основни ниво

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Означи глаголски облик који нема лице. Постали смо прваци на такмичењу победивши најјачу екипу.

2. Одреди лице и број означеном футуру I. НАПИСАЋЕ најбоље радове ако буду радили заједно.

3. Означи као се гради инфинитив.

4. Уз прелазне глаголе може да стоји…

5. Означи службу обележеном глаголу. СТИДЕЋИ СЕ свог поступка никоме се није јавио.

6. Глаголски род одређује глаголе према…

7. Означи глаголски род обележеном глаголу. Данас СЕ ОКУПАО у језеру.

8. Означи наставке за инфинитив.

9. Означи лице и број обележеном глаголу. ДОНЕЋУ вам трешње.

10. Означи од чега се гради перфекат. УШАО САМ

11. Означи назив обележеног дела футура I. ДОЋИ ћемо на време.

12. Означи облик 2. лица једнине у презенту глагола СЕДЕТИ.

13. Означи назив обележеног дела футура I. Доћи ЋЕМО на време.

14. Обележи број предиката у перфекту. Када се вратио у домовину, начелник Адмиралитета понудио му је своју кћер за жену.

15. У низу глагола означи несвршене глаголе.

16. Означи инфинитивну основу глагола ТРЧАТИ.

17. У српском језику помоћни глаголи су…

18. Означи лице и број обележеном глаголу. Прича и кад га не ПИТАЈУ.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ