Мерење дужи – тест

Мерење дужи – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Тачке A, B, C и D су колинеарне и важи распоред B-D-A-C. Ако су дужине дужи BC=52cm, AB=30cm DC=24cm, колико износи дужина дужи AD?

2. Колико износи обим квадрата чија је страница дужине 1dm 6cm?

3. Тачке P, Q и R су колинеарне и важи распоред R-P-Q. Ако су дужине дужи RP=5cm и RQ=11cm. Колико износи дужина дужи PQ?

4. Дужина Марковог корака је 40cm. Колико износи дужина стазе коју је он прешао ако је направио 150 корака?

5. Дужина стуба је 164cm. Четири друга су мерила висину стуба. Петар је измерио 1m 6dm, Јанко 1 m 62cm, Мирко 16dm 6cm и Сава 1m 65cm. Ко од њих је направио најмању грешку у мерењу?
6. Дужина стазе је 78m. Ана је мерила дужину стазе својим корацима и направила је 130 корака. Колика је дужина Аниног корака?

7. Колико износи обим троугла ако су његове странице дужина: 7cm 3mm, 6cm и 10cm 8mm?

8. Дужина дужи AB је 8cm. Тачка C је средиште дужи AB, а тачка D средиште дужи BC. Дужина дужи AD је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ