Tačka, prava i ravan – test (5. razred)

Tačka, prava i ravan – test (5. razred)

Тачка, права, раван 2 – тест

Резултат теста

1. Tačke u geometriji obeležavaju se

2. Malim slovima latinice: a,b,c.. oznacavamo

3. Prava je određena sa najmanje..

4. Ako tri tačke pripadaju istoj ravni one su

5. Kada tačka P pripada pravoj s pišemo...
6. Ako prava p pripada ravni β onda to zapisujemo...

7. Prava se sastoji od..

8. Osnovni geometrijski pojmovi koji se ne definišu su...

9. U kakvom položaju mogu biti dve prave u ravni?

10. Duž je linija koja..
11. Šta je presek duži MK i AB?

12. Šta je presek duži MK i AB?

13. Šta je označeno zelenom bojom?

14. Šta je Cc?

15. Šta je presek poluprave Dd i poluprave Aa?
16. Šta je presek poluprave Cc i poluprave Aa?

17. Šta je presek poluprave Cc i poluprave Bb?

18. Koliko je polupravih na crtežu?

19. Četiri tačke određuju najviše _____ pravih.

20. Na slici je _____ polupravih
21. A∈α znači:

22. Na osnovu slike označi tačne rečenice:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ