Jedinstvo građe i funkcije kao osnova života- sistematizacija (5.r.)

Test u Word formatu preuzmite na linku ispod (nastavni listić).

Jedinstvo građe i funkcije kao osnova života- sistematizacija (5.r.)

1. Količina svetlosti u vodenoj životnoj sredini opada sa dubinom.

2. Kopnenu životnu sredinu naseljava:

3. U kopnenoj i vodenoj životnoj sredini živi:

4. Koji list funkcioniše i zimi?

5. Zašto je ovaj zec beo?
6. Na koje uslove kopnene sredine se prilagodila vrsta sa fotografije iznad?

7. Biljke prolećnice rastu u ______ šumama.

8. Kako su se ptice prilagodile letenju?

9. Vilin konjic živi u:

10. Zakržljale oči krtica su adaptacija na mrak.
11. Od čega zavisi temperatura u kopnenoj životnoj sredini?

12. Vodomar živi u:

13. Vodenu životnu sredinu naseljava:

14. Organi bočne linije tela ribama služe u:

15. Količina kiseonika u vodenoj životnoj sredini je:
16. Osobine kojima se organizmi prilagođavaju uslovima života nazivamo:

17. Duguljast oblik tela, kutikula i sluz su adaptacije kišne gliste na:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста