Jedinstvo građe i funkcije kao osnova života- sistematizacija (5.r.)

Test u Word formatu preuzmite na linku ispod (nastavni listić).

Jedinstvo građe i funkcije kao osnova života- sistematizacija (5.r.)

1. Zašto je ovaj zec beo?

2. Biljke prolećnice rastu u ______ šumama.

3. Organi bočne linije tela ribama služe u:

4. Osobine kojima se organizmi prilagođavaju uslovima života nazivamo:

5. Od čega zavisi temperatura u kopnenoj životnoj sredini?
6. Duguljast oblik tela, kutikula i sluz su adaptacije kišne gliste na:

7. Kopnenu životnu sredinu naseljava:

8. Vodomar živi u:

9. Količina svetlosti u vodenoj životnoj sredini opada sa dubinom.

10. Vilin konjic živi u:
11. Količina kiseonika u vodenoj životnoj sredini je:

12. U kopnenoj i vodenoj životnoj sredini živi:

13. Koji list funkcioniše i zimi?

14. Vodenu životnu sredinu naseljava:

15. Na koje uslove kopnene sredine se prilagodila vrsta sa fotografije iznad?
16. Kako su se ptice prilagodile letenju?

17. Zakržljale oči krtica su adaptacija na mrak.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста