Ресурси и производња – прво полугодиште – тест

Ресурси и производња – прво полугодиште – тест

Резултат теста

1. Природна богатства које човек користи и обликује према својим потребама називамо природним ресурсима.

2. У необновљиве изворе енергије спадају:

3. У обновљиве изворе енергије спадају:

4. Научна дисциплина која се бави животном средином и њеном заштитом је:

5. Материјали који се не могу рециклирати су:
6. Материјали који се користе за производњу разних производа називају се:

7. Механичка особина материјала је тврдоћа, чврстоћа, еластичност, жилавост, цепљивост итд.

8. Фурнир је полупроизвод од дрвета који се добија лепљењем иверја-отпадака од дрвета.

9. Шпер-плоча се добија унакрсним лепљењем непарног броја:

10. Најпознатија природна влакна животињског порекла су:
11. Основни процес прераде коже назива се

12. Текстил се користи за израду:

13. Вештачка кожа назива се:

14. Алат за израду кружних отвора у процесу прераде древта назива се:

15. Дрво је могуће сећи маказама.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ