Човек и рељеф, позитивни и негативни утицаји

Човек и рељеф, позитивни и негативни утицаји

1. У којим пределима уочавамо позитиван утицај човека на рељеф?

2. Неконтролисана употреба стена за добијање материјала за градњу објеката спада у:

3. Позитиван утицај човека на рељеф огледа се у лоцирању насеља, привредних објеката и речних лука.

4. Који унутрашњи фактори утичу на обликовање рељефа?

5. Изградњом ______ се контролише ток реке.
6. Крчењем шума и уништавањем биљног покривача _______ стабилност земљишта што мења рељеф.

7. _______ су исушени делови мора чија је надморска висина испод нивоа мора и претворени у обрадиве површине.

8. Човек директно утиче на изглед рељефа, мења га и обликује.

9. ________ настаје када земљиште натопљено водом, у време обилних киша, клизи низ падину.

10. Површина Земље:
11. ______ представља одвајање једног или више комада стена и њихово котрљање низ падину.

12. Сеча шума и уништавање биљног покривача доводе до стварања ______.

13. Алувијалне равни су често изложене поплавама.

14. Изглед рељефа се:

15. Процес одношења површинског растреситог слоја услед чега долази до огољавања стена је:
16. У спољашње процесе који утичу на обликовање рељефа спада:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста