Глаголски вид и род – тест (5. р.)

Глаголски вид и род – тест (5. р.)

„Зимско јутро“, Војислав Илић – тест

Полугодишњи тест (пети разред)

Народна и уметничка бајка

Резултат теста

1. Одабери пар у ком се налазе свршени и несвршени глагол.

2. Глагол МИСЛИТИ је према глаголском роду:

3. Какав је према глаголском виду глагол ПЛАКАТИ?

4. Подела глагола према трајању радње је:

5. Глагол ПОСВАЂАТИ се је према глаголском виду:
6. Подела глагола по прелазности радње је:

7. Означи какав је по глаголском роду и виду глагол ВИКАТИ.

8. Глагол ПЕВАТИ је према глаголском роду:

9. Глагол ЗАИГРАТИ се је према књижевном роду:

10. Означи какав је по виду и роду глагол МАШТАТИ.
11. Глагол СКАКАТИ према глаголском виду је:

12. Глагол ОРГАНИЗОВАТИ према глаголском виду је:

13. Какав је по глаголском роду глагол СПАВАТИ?

14. Означи какав је по глаголском виду и роду глагол обрисати.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ