Одузимање разломака – тест

Резултат теста

1. Израчунати: а) 3⁄4 - 1⁄4; б) 7⁄5 - 4⁄5; в) 17⁄24 - 7⁄24; г) 25⁄27 - 4⁄27.

2. Израчунати: а) 1 - 1⁄5; б) 2 - 3⁄4; в) 3 - 5⁄8; г) 6 - 1⁄6.

3. Израчунати: а) 2⁄3 - 1⁄6; б) 7⁄10 - 1⁄5; в) 11⁄21 - 3⁄7; г) 24⁄25 - 2⁄5.

4. Израчунати: а) 3 - (1⁄2 + 2⁄3); б) 4 - (3⁄2 - 1⁄3); в) 5 - (2⁄7 + 3⁄4).

5. Израчунати: а) 27⁄41 - 21⁄41; б) 79⁄50 - 51⁄50; в) 63⁄95 - 55⁄95; г) 256⁄500 - 113⁄500.
6. Израчунати: а) 5 8⁄11 - 3; б) 6 3⁄5 - 4; в) 12 5⁄7 - 5 2⁄7.

7. Израчунати: а) 21⁄20 - 3⁄15; б) 9⁄20 - 1⁄10; в) 17⁄25 - 9⁄15; г) 7⁄21 - 3⁄14.

8. Израчунати: а) 2⁄3 + 4⁄10 - 1⁄6; б) 4⁄5 - 2⁄3 + 1⁄9; в) 13⁄15 - 2⁄5 - 1⁄6.

9. Израчунати: а) (7⁄12 + 2⁄3) - (5⁄6 - 1⁄4); б) (7⁄10 - 2⁄6) - (4⁄5 - 7⁄15); в) (8⁄9 - 5⁄12) + (7⁄8 - 1⁄4).

10. Израчунати: а) (3⁄8 + 2 1⁄4 - 2) + (2 3⁄4 - 1 1⁄2); б) 2 + (1 1⁄7 - 1⁄2) - (2 3⁄14 - 2 5⁄28).
11. Двојица тракториста су у току дана поорала 5⁄8 њиве.Први је поорао 3⁄10 њиве.Који је део њиве поорао други тракториста?

12. Аутомобилиста је првог дана прешао 2⁄5 пута, а другог дана 3⁄10 пута. Трећег дана је стигао на циљ.Колики је део пута прешао трећег дана?

13. На кошаркашкој утакмици Дејан, Предраг и Милош постигли су 2⁄3 укупног броја кошева.Ако је Предраг постигао 1⁄4, а Дејан 1⁄5 укупног броја кошева, који је део кошева постигао Милош?

14. Две различите цеви за 1 сат напуне 7⁄12 базена. Ако прва цев за 1 сат напуни 2⁄7 базена, који део базена за 1 сат напуни друга цев?

15. Даска је пресечена на два дела.Дужина већег дела је 19 1⁄5 dm, а дужина краћег дела је за 1 3⁄5 dm краћа од дужег дела.Колика је дужина краћег дела даске?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ