Придеви – тест

Придеви – тест

Глаголи – пети разред

Преткосовски циклус песама: Зидање Скадра – тест

Лирске родољубиве песме („Моја отаџбина“, Алекса Шантић) – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Придеви су променљива врста речи које означавају особину бића, предмета и појава уз чија имена стоје. Они се слажу у роду, броју и падежу са именицом уз коју стоје.

2. Дата је подела придева. Једна реч је уљез. Која је то реч?

3. Како се зове слагање придева са именицом?

4. Које речи су придеви? Написао је леп и занимљив састав.

5. Која је врста означеног придева и коју службу има у реченици? Нашу ПРЕДИВНУ планету треба сачувати.
6. Означи описни придев:

7. Означи градивни придев:

8. Означи присвојни придев.

9. Означи месни придев.

10. Означи временски придев.
11. Присвојни придеви који су настали од властитих имена додавањем наставка –ски и његових варијанти –шки, -чки, пишу се малим почетним словом.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ