Рељеф и унутрашње силе – кратка провера

Рељеф и унутрашње силе – кратка провера

Резултат теста

1. Све равнине, неравнине, узвишења и удубљења на Земљиној површини називамо _____.

2. Рељеф настаје деловањем:

3. Деловањем унутрашњих сила настају крупни облици рељефа:

4. Деловањем унутрашњих сила настају промене на постојећим облицима, али и неки нови облици рељефа.

5. Услед кретања литосферних плоча долази до хоризонталних и ___________ покрета у Земљиној кори.
6. Хоризонталним кретањима слојева Земљине коре настају:

7. Највеће набране планине су Хималаји, Анди, Алпи и друге.

8. Вертикалним кретањем делова Земљине коре и раседањем великих блокова литосфере настају _________ планине

9. Најпознатије вулканске планине су Алпи, Олимп и Урал.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ