Biologija- inicijalni test (6.r.)

Тестове у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листићи)

Биологија – иницијални тест (6.r.)

1. Istraživanja koja se obavljaju u laboratorijama, odnosno u veštački izazvanim uslovima, nazivaju se ________.

2. Koji je osnovni uslov evolucije?

3. Na koju vrstu signala reaguju oči?

4. Dominantna čula životinja su:

5. Svaštojed je:
6. Vitamin C je značajan u zaštiti od infekcija i bolesti.

7. Živa i neživa priroda su međusobno povezane u jedinstvenu celinu.

8. Kod biljaka postoje sistemi organa.

9. Biljna ćelija se od životinjske razlikuje po postojanju:

10. Odlika ćelijske membrane je:
11. U podvodne biljke spada:

12. Humus je ________ sastojak zemljišta.

13. Koja pojava povećava mogućnost nastanka raka kože kod ljudi?

14. Nasledni materijal sadrži informaciju o stečenim osobinama.

15. Centar za žeđ nalazi se u:
16. Arhee su organizmi koji uglavnom naseljavaju termalne izvore i velike morske dubine.

17. Prva faza u razviću čoveka je:

18. Euglena je:

19. Da li biljke reaguju na promene spoljašnje sredine?

20. U jednoćelijske organizme spadaju:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста