Личне и неличне заменице – тест

Личне и неличне заменице – тест

“Избирачица“, Коста Трифковић

Реченице – тест

„Мостови” – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Заменице су

2. Заменице могу бити личне и ____________________.

3. Означи личну заменицу за прво лице једнине.

4. Из следеће реченице издвој заменицу за друго лице једнине: Говорио си ми о томе како си сањао да си цар и како ти се допада власт изблиза.

5. Означи неодређене заменице.
6. У којој реченици је правилно употребљена одрична заменица.

7. Означи реченице у којима је правилно употребљена одрична заменица.

8. Означи реченицу у којој је употребљена упита заменица.

9. Допуни реченицу одговарајућим обликом повратне заменице СЕБЕ: Говорим тихо и носим пса са ____________.

10. Aко је Сара и Бинаса требало да распреме собе у којима спавају онда реченица БИНАСА ЈЕ РАСПРЕМИЛА ЊЕНУ СОБУ значи:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ