Гласовна промена: палатализација – тест

Гласовна промена: палатализација – тест

Глаголски облици – тест

„Ратар“, Вељко Петровић – тест

Епске песме о Марку Краљевићу – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. Палатализација је гласовна промена...

2. Палатализација својом дефиницијом обухвата и промену слова:

3. Вокативи једнине именица ЂАК, МИОДРАГ и ДУХ гласе:

4. У множини именица ОКО и УХО дешава се гласовна промена:

5. Означи парове речи у којима се десила гласовна промена палатализација:
6. Означи глаголе код којих се у неким облицима презента појављује палатализација:

7. Исправно написани присвојни придеви су:

8. Означи исправно написане деминутиве (умањенице):

9. Исправно написани облици присвојних придева су:

10. Размењивао сам сличице са Аничином рођаком и баш сам се намучио да добијем потребне. Речи са палатализацијом су:
11. Исправно написана реченица је:

12. Сиромашан и луд више се хвале него богат и паметан. Реч која има палатализацију у наведеној пословици је:

13. Означи народну пословицу у којој уочаваш палатализацију:

14. Два локвања око пања. Решење ове загонетке је __________ и ту се десила гласовна промена _____________ . Доврши реченицу:

15. Означи све реченице у којима уочаваш речи са палатализацијом:
16. Која је реч уљез у датом низу речи (помоћ пријатеља: направи умањенице!):

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста