Реченице

Резултат теста

1. Предикатске реченице су образоване око ______ у служби _______.

2. Глаголи се налазе у:

3. Предикатским реченицама може да се исказује:

4. Предикатске реченице могу бити:

5. Изабери независне предикатске реченице:

6. Оне реченице које не могу да стоје самостално називају се зависне комуникативне реченице.

7. Изабери зависне предикатске реченице:

8. Изабери тачне тврдње:

9. Изабери врсте комуникативних реченица:

10. Узвичним реченицама исказујемо:

11. Одреди врсту комуникативне реченице „Зар ти то већ не знаш?”.

12. Одреди врсту комуникативне реченице „Срећно данас на испиту!”.

13. Главно обележје заповедних реченица глаголски облик ________ :

14. Посебан тип узвичних реченица код којих се поставља питање, али не очекује одговор је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Наставник

M K
Провера знања је објављена: 27. фебруара 2021