Društveno-ekonomska struktura stanovništva – test za 6. razred

Društveno-ekonomska struktura stanovništva – test za 6. razred

Biološka struktura stanovništva – test za 6. razred

Sličnu proveru u Word formatu preuzmite na linku ispod.

Društveno-ekonomska struktura stanovništva – test za 6. razred

1. Jedan od svetskih jezika je:

2. Veća ili manja grupa ljudi koji su povezani zajedničkom istorijom, tradicijom, verom i jezikom naziva se:

3. Čime je uslovljena ekonomska struktura stanovništva?

4. Osnovna podela u okviru ekonomske strukture stanovništva je na:

5. Postoje narodi koji nemaju svoj jezik, već koriste jezik drugih nacija.
6. Judaizam je religija koju ispovedaju:

7. Konfesionalna struktura stanovništva se odnosi na:

8. Kako se naziva religija koja se odlikuje verovanjem u više bogova?

9. Budizam je najdominantnija religija na prostoru:

10. Etnička struktura država najčešće je:
11. Verski objekti u kojima se mole muslimani zovu se:

12. Od čega zavisi obrazovna struktura stanovništva?

13. Najrasprostranjenija religija sveta je:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста