Reciklaža materijala u građevinarstvu i zaštita životne sredine – Test za 6. Razred

Vrste građevinskog objekta – Test za 6. Razred

Резултат теста

1. Poslove rušenja prati velika količina otpadnog materijala.

2. Otpad se u sirovom stanju, u kojem se posle rušenja nalazi, mora transportovati do deponije.

3. Reciklaža građevinskog otpada obuhvata koje faze:

4. Posle drobljenja, materijali (beton, kamen...) šta sledi?

5. Reciklažom građevinskog otpada pomaže se očuvanju prirode i životne sredine, smanjuje se potrošnja novih sirovina, odlaganje građevinskog otpada zauzima manje prostora.
6. Troškovi deponovanja otpadnog materijala su znatni, posebno prilikom rušenja velikih objekata.

7. Ljudi moraju razvijati svest o zaštiti i očuvanju životne sredine.

8. Reciklaža je veoma važan proces obrade koji se sastoji od:

9. Jačanje i podizanje nivoa svesti o zaštiti i očuvanju životne sredine je stalan proces na kojem treba insistirati.

10. Obrađen materijal isporučuje se po ceni koja je daleko niža od klasičnih prirodnih materijala.
11. Primena ovog materijala je veoma široka. Koristi se kao podloga pre betoniranja, prilikom izgradnje saobraćajnica, različitih platoa, za izradu zidnih elemenata.

12. Reciklažom građevinskog otpada smanjuje se stvaranje štetnih gasova pri proizvodnji novih građevinskih materijala.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ