Вештачка радиоактивност. Фисија и фузија – тест

Резултат теста

1. Природна радиоактивност је процес спонтаног распада нестабилних језгара при којем се емитују α, β и γ зраци.

2. Изотопи су:

3. Већи број нестабилних језгара настаје у лабораторијским условима.

4. Вештачки радиоактивни елементи добијају се у:

5. Нуклеарне реакције су процеси трансформације атомских језгара сударом са лаким честицама.
6. Нуклеарне реакције се изводе:

7. Ослобођена енергија назива се:

8. Најчешћа два типа нуклеарних реакција су:

9. Фисија је:

10. Фузија је:
11. Фисија може бити:

12. Уран је:

13. Индукована фисија настаје:

14. Фисиони продукти су:

15. Процес нуклеарне фисије одвија се на контролисан начин у нуклеарним реакторима.
16. Нуклеарна фузија је процес спајања лаких језгара у теже уз ослобађање велике количине енергије.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ