Nuklearna fizika – test

Nuklearna fizika – test

Резултат теста

1. Nuklearna fizika izučava:

2. Atom se sastoji od:

3. Nukleoni su...

4. Svaki element u periodnom sistemu je označen sa

5. Protoni su...
6. Elektroni su:

7. Kako je atom naelektrisan?

8. Kako je naelektrisano jezgro atoma?

9. Koja slika predstavlja Raderfordov model atoma?

10. Izotopi su elementi sa...
11. Kako se zovu izotopi vodonika?

12. Radioaktivni raspad je...

13. Radioaktivna jezgra su jezgra sa..

14. Koja šema predstavlja alfa raspad?

15. Alfa čestica je
16. Koja šema predstavlja beta plus raspad?

17. Šta zaustavlja alfa česticu?

18. Najštetnije zračenje nastaje kod...

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ