Село и рурални процеси

Село и рурални процеси

1. Како се назива процес настанка и развоја села?

2. У Војводини су током 18. и 19. века за време аустроугарске власти настајала _______ насеља.

3. Села су почела да настају у ______.

4. Сваком четвртом селу у Србији прети нестанак.

5. ______ настала насеља су најбројнија у Србији.
6. Који природни фактори могу утицати на положај, изглед и величину села?

7. Шта је највише утицало на настанак и развој села?

8. Привремена сеоска насеља су:

9. _______ су места сталног или повременог боравка људи.

10. Прва насеља су настала:
11. Највећи проблеми села у Србији су:

12. Како се деле стална насеља на основу функције?

13. __________ је водећа привредна грана у селима у Србији.

14. 3 елемента која чине свако насеље су назив, територија и ________.

15. Села настала _________ настала су у време владавине Милоша Обреновића у Мачви и Великом Поморављу.
16. Шта ствара услове за стално настањивање људи?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста