Магнетно поље електричне струје – тест

Резултат теста

1. Да ли наелектрисане честице стварају електрично поље?

2. Проводници кроз које протиче електрична струја стварају магнетно поље.

3. Линије магнетног поља које ствара праволинијски струјни проводник имају облик концентричних кружница.

4. Смер тих линија се одређује:

5. Ако бисмо уместо једног употребили већи број кружних намотаја, направили бисмо спирално увијени проводник, а то је:
6. Да ли је интензитет магнетне индукције унутар соленоида увећан у односу на појединачни кружни навојак?

7. Када кроз проводник протиче струја, соленоид се понаша као:

8. Соленоид са гвозденим језгром се назива:

9. Да ли соленоид поседује магнетна својства када кроз њега протиче електрична струја?

10. Линије магнетног поља унутар соленоида:
11. Да ли је тада магнетна индукција у свакој тачки поља иста?

12. Смер магнетних линија одређујемо правилом десне руке које гласи:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ