Геотектонски процеси на територији Србије, сеизмизам Србије II

Геотектонски процеси на територији Србије, сеизмизам Србије II

Геотектонски процеси на територији Србије

1. Простор Балканског полуострва се налази у подручју трусне _______ области.

2. Спољашње силе мењају постојеће тектонске облике рељефа у Србији и стварају нове, ерозивне и _________ облике.

3. Падински облици рељефа су:

4. _______ скала мери јачину оштећења грађевина.

5. Крашки облици рељефа су:
6. На фотографији изнад се налази Лазарева пећина. Она је пример за:

7. Најјачи земљотрес у Србији погодио је ______ 1992. године.

8. _________ је краткотрајно и изненадно подрхтавање Земљине коре.

9. На фотографији изнад се налази Делиблатска пешчара. Она је пример за:

10. Флувијални облици рељефа су:
11. Како се назива место на површини Земље у коме се најјаче осети земљотрес?

12. _______ скала мери количину енергије која се ослободи у хипоцентру.

13. Земљотреси се на простору наше земље јављају као последица подвлачења ________ литосферне плоче под Евроазијску.

14. Еолски облици рељефа су:

15. ________ је место где настаје земљотрес.
16. На фотографији изнад се налази Сићевачка клисура. Она је пример за:

17. Глацијални облици рељефа су:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста