Број дијагонала многоугла – тест

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Број дијагонала многоугла – тест

Резултат теста

1. Број дијагонала из једног темена многоугла c n страница означавамо са c dn.(dn=n-3)

2. Израчунати број дијагонала из једног темена многоугла који има n страница ако је n=11.

3. Израчунати број свих дијагонала многоугла који има 33 странице.

4. Одредити укупан број дијагонала многоугла ако се из једног темена тог многоугла може нацртати 7 дијагонала.

5. Колико је пута број дијагонала двадесетоугла већи од броја његових страница?
6. Да ли постоји многоугао који има укупно 30 дијагонала?

7. Број дијагонала многоугла за 7 је већи од броја његових страница. Који је то многоугао?

8. Да ли постоји многоугао код којег је укупан број дијагонала 275?

9. Код којег многоугла је Dn+dn=0?

10. Који многоугао има два пута више страница него дијагонала конструисаних из једног темена?
11. Који многоугао има укупно 1325 дијагонала?

12. Којем је многоуглу број дијагонала двоструко већи од броја страница?

13. Ако се неком многоуглу повећа број темена за 3, број дијагонала ће се повећати за 24.Који је то многоугао?

14. Колико дијагонала можемо укупно повући у моноуглу којем се из сваког темена може повући 6 дијагонала?

15. На колико троуглова све дијагонале које се могу повући из једног његовог темена деле осмоугао?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ